Prezentarea programului de fidelitate CARDUL VERDE oferit de Magazin Naturist Inimă Verde

Condiții pentru acordarea cardului de fidelitate numit „CARDUL VERDE”

Poate intra in posesia cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE orice persoană fizică cu domiciliul în Romania peste 18 ani împliniți. Pentru a putea intra în posesia cardului este necesară completarea unui formular de către angajatul PLAFAR INIMA VERDE S.R.L(angajat care își desfășoară activitatea în cadrul punctelor de lucru ale PLAFAR INIMA VERDE S.R.L), direct în sistemul de operare al PLAFAR INIMA VERDE S.R.L cu datele persoanei care solicită eliberarea cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE.
Formularul menționat mai sus, listat în două exemplare (un exemplar pentru PLAFAR INIMA VERDE S.R.L și un exemplar pentru persoana care solicită eliberarea cardului de fidelitate), va fi semnat atat de către angajatul PLAFAR INIMA VERDE S.R.L, cât și de către persoana care solicită eliberarea cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE. Formularul va conține datele de indentificare ale persoanei care solicită eliberarea cardului (nume/prenume, data nașterii, adresa completă), sex, număr de telefon fix, număr de telefon mobil, adresa de e-mail, seria cardului de fidelitate eliberat, magazinul emitent (denumirea punctului de lucru în cadrul căruia s-a eliberat cardul de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE), numele și prenumele angajatului SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L și data aplicării.
Formularele completate si semnate se vor transmite la sediul societății PLAFAR INIMA VERDE S.R.L la sfârșitul fiecărei luni, prin grija directorului de magazin (al punctului de lucru al PLAFAR INIMA VERDE S.R.L).
Persoanele care au calitatea de salariat al PLAFAR INIMA VERDE S.R.L-D nu vor putea aplica pentru obținerea cardului de fidelitate potrivit prezentului regulament și nu au dreptul să dețină carduri de fidelitate emise conform prezentului regulament, având în vedere că sunt beneficiarii unui produs special similar emis de PLAFAR INIMA VERDE S.R.L pentru salariați.

1. Obținerea cardului PLAFAR INIMA VERDE.
Card-ul de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE poate fi obținut pe loc, în orice punct de lucru al PLAFAR INIMA VERDE S.R.L, prin completarea de către angajatul PLAFAR INIMA VERDE S.R.L a tuturor câmpurilor din formularul pentru emiterea de cardului de fidelitate marcate ca fiind obligatorii și validarea de către client a datelor din formular prin semnarea acestuia.

După completarea și validarea formularului, clienții vor primi cardul de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE conform celor mai sus menționate. Cardul va fi din material plastic, va conține sigla PLAFAR INIMA VERDE, si denumirea „CARDUL VERDE” și nu va fi nominalizat (personalizat cu numele clientului).
Obținerea cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE poate fi acordat oricărui consumator fără a fi condiționat de achiziția de produse, PLAFAR INIMA VERDE S.R.L rezervandu-și dreptul de a modifica sau de a include condiții pentru acordare.
Dacă clientul posesor de card achiziționează produse de la PLAFAR INIMA VERDE S.R.L într-un anumit cuantum stabilit de PLAFAR INIMA VERDE și/sau pentru o anumită perioadă de timp, clientul poate avea acces la beneficii suplimentare aferente cardului de fidelitate, după cum este stabilit în prezentul regulament (prag EXPRESS sau EXTRA).
În situația în care clientul nu transmite angajatului societății PLAFAR INIMA VERDE S.R.L (nu completeaza formularul pentru emitere card de fidelitate cu) date corecte și complete pentru toate câmpurile obligatorii din formular, acesta nu va putea beneficia de avantajele cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE.
Formularul pentru obținerea cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE conține și un câmp unde se poate bifa acordul pentru abonare la Newsletter.
Prin bifarea căsuței „Sunt de acord să mă abonez la newsletter”,(Accept ca pe viitor să primesc materiale informative “newsletter” din partea SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L referitor la derularea campaniilor promoționale și a programelor de fidelizare cât și a ofertelor  personalizate.) Dvs, în calitate de persoană vizată conform Legii 677/2001, vă exprimați acordul pentru primirea, prin email si/sau prin posta/sms/curier, de la PLAFAR INIMA VERDE S.R.L, a ofertelor, promoțiilor, mesajelor publicitare și de marketing cu privire la activitatea desfășurată de PLAFAR INIMA VERDE S.R.L, cu privire la produsele pe care societatea PLAFAR INIMA VERDE S.R.L le comercializează, cu privire la campaniile și concursurile organizate de societatea PLAFAR INIMA VERDE S.R.L, fără alte obligații sau plăți din partea PLAFAR INIMA VERDE S.R.L față de persoana dumneavoastră.
Dacă la un moment dat nu mai doriți să primiți, prin EMAIL/poștă/sms/curier, de la SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L materiale sau mesaje informative care să conțină oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea desfășurată de SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L, privind produsele comercializate de SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L, campaniile și concursurile organizate de SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L, va trebui să ne anuntați despre acest lucru, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresata societății PLAFAR INIMA VERDE S.R.L la adresa sediului social sau la punctele de lucru, sau printr-un e-mail la: office@inimaverde.ro.
În cazul în care Dvs, în calitate de persoană vizată conform legii nr 677/2001, nu doriți să primiți, prin email și/sau prin poștă/sms/curier, de la SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing cu privire la activitatea desfășurată de SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L, cu privire la produsele pe care societatea PLAFAR INIMA VERDE S.R.L le comercializează, cu privire la campaniile și concursurile organizate de societatea PLAFAR INIMA VERDE S.R.L, fără alte obligații sau plăți din partea S.C. PLAFAR INIMA VERDE S.R.L față de persoana dumneavoastră, vă rugăm sa nu bifați căsuța ” Sunt de acord sa ma abonez la newsletter”
Datele cu caracter personal furnizate conform prezentului regulament vor fi prelucrate pe toata durata de valabilitate a societății PLAFAR INIMA VERDE S.R.L, cu excepțiile mai sus arătate. Dacă la un moment dat nu mai doriți ca PLAFAR INIMA VERDE S.R.L să prelucreze una sau mai multe date din cele pe care ni le-ați furnizat, va trebui să ne solicitați acest lucru printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată societatii PLAFAR INIMA VERDE S.R.L pe care sa o transmiteți la adresa sediului nostru social: Str. Pucheni, Nr. 139-149, Bl.1, Et.2, Ap.23, Sector 5, București. Ulterior stergerii datelor Dvs. cu caracter personal, PLAFAR INIMA VERDE S.R.L va transforma datele Dvs. cu caracter personal în date anonime, care vor fi stocate și prelucrate în scopuri statistice interne, pe durata existenței societății, fără alte obligații sau plăți din partea PLAFAR INIMA VERDE S.R.L față de persoana dumneavoastră.

2. Tipuri de praguri in programul de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE. Avantajele cardului PLAFAR INIMA VERDE.
2.1. PRAGUL STANDARD
Persoanele care aplică în programul cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE vor dobândi pe loc un card de fidelitate STANDARD.
Avantajele cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE STANDARD:
I. Un discount de 3% la orice cumpărătură efectuată în punctele de lucru ale SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L după activarea cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE. Discountul de 3% menționat mai sus se aplică numai pentru produsele care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiții:
a) produsele sunt cumpărate din punctele de lucru ale SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L-D;
b) produsele care nu se află în altă promoție.
II. Accesul la promoțiile și alte avantaje PLAFAR INIMA VERDE, respectiv:
• promoții de preț, unde veși putea achiziționa produse cu reduceri de preț. În această situație, discountul de 3% prevăzut mai sus nu se aplică;
• orice alte oferte speciale și concursuri organizate de S.C. PLAFAR INIMA VERDE S.R.L (cu participarea/înregistrarea automată a posesorului de card de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE în condițiile stabilite de PLAFAR INIMA VERDE S.R.L printr-un regulament de concurs ce va fi emis și făcut public de către PLAFAR INIMA VERDE S.R.L sau prin îndeplinirea de către posesorul de card de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE a unor condiții, condiții ce vor fi stabilite de către PLAFAR INIMA VERDE S.R.L printr-un regulament de concurs ce va fi emis și făcut public de către PLAFAR INIMA VERDE S.R.L)
2.2. PRAGUL EXPRESS
Clienții posesori de card PLAFAR INIMA VERDE STANDARD care achiziționează în baza cardului STANDARD, într-o perioada de 1 an calendaristic, produse din magazinele PLAFAR INIMA VERDE aparținând PLAFAR INIMA VERDE, în valoare de 3.000 lei (sumă plătită efectiv de client), vor trece la nivelul EXPRESS din cadrul programului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE.
De asemenea, clienții posesori de card PLAFAR INIMA VERDE STANDARD care fac achiziții de produse în baza cardului STANDARD, din magazinele PLAFAR INIMA VERDE aparținând PLAFAR INIMA VERDE, in 5 luni calendaristice din 6 luni calendaristice consecutive, indiferent de suma plătită, vor trece la nivelul EXPRESS din cadrul programului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE.
Avantajele sunt oferite clienților care trec la pragul EXPRESS în termen de maxim o lună de la data îndeplinirii condițiilor aferente acestui prag (dupa atingerea pragului valoric de achiziții sau a perioadei de frecvență) și se aplică până la sfârșitul anului calendaristic ulterior trecerii la nivelul de fidelitate EXPRESS.

Avantajele pragului EXPRESS:
I. Un discount de 6% la orice cumpărătura efectuată în punctele de lucru ale SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L după activarea cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE. Accesul la campanii exclusive clienților fideli. Discountul de 6% menționat mai sus se aplică numai pentru produsele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) produsele sunt cumpărate din punctele de lucru ale SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L;
b) produsele nu se află în alte promoții.
II. toate celelalte avantaje ale cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE STANDARD prevazute la punctul 2.1.
2.3. PRAGUL EXTRA
Clienții posesori de card PLAFAR INIMA VERDE, nivel STANDARD sau EXPRESS, care achiziționează în baza cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE pe care îl dețin, într-o perioaăa de 1 an calendaristic, produse din magazinele PLAFAR INIMA VERDE aparținând PLAFAR INIMA VERDE, în valoare de 7.000 lei (suma plătită efectiv de client), vor trece automat la nivelul de fidelitate EXTRA.
Avantajele sunt oferite clienților care au atins pragul de fidelitate EXTRA în termen de maxim o lună de la data indeplinirii condițiilor aferente acestui prag (după atingerea pragului valoric de achiziții), și se aplică până la sfarșitul anului calendaristic ulterior trecerii la nivelul de fidelitate EXTRA
Avantajele pragului EXTRA.
I. Un discount de 10% la toate produsele comercializate de PLAFAR INIMA VERDE SRL. Discountul menționat se aplică numai pentru produsele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) produsele sunt cumpărate din punctele de lucru ale SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L;
b) produsele nu se află în nicio promție.
II. toate celelalte avantaje ale cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE STANDARD prevazute la punctul 2.1.
3. Folosirea cardului PLAFAR INIMA VERDE (se referă la toate nivelurile/pragurile din cadrul programului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE)
Posesorul cardului PLAFAR INIMA VERDE trebuie să îl prezinte angajatului SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L, înainte de efectuarea cumpărării de produse, pentru a putea beneficia de avantajele cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE .
În cazul în care nu prezentați cardul de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE (din orice motive) nu veți putea beneficia de avantajele cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE.

4. Obținerea unui nou card în caz de pierdere sau furt sau deteriorare:
Pierderea sau furtul cardului PLAFAR INIMA VERDE trebuie anunțată de îndată în orice punct de lucru al SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L. Un nou card poate fi eliberat, după solicitarea anulării celui pierdut sau furat și depunerea de către titularul cardului a unei declarații privind pierderea/furtul, în care se vor menționa datele de identificare ale titularului (nume, prenume, domiciliu, telefon). După depunerea solicitării anulării cardului pierdut sau furat, a declarației și comunicării datelor de identificare, posesorul are dreptul la un nou card.
Cardul de fidelitate poate fi înlocuit cu un nou card la cererea titularului, în cazul deteriorării acestuia din orice cauze, în baza cererii titularului însoțită de cardul deteriorat și datele de identificare ale titularului, ce vor fi depuse în orice punct de lucru al PLAFAR INIMA VERDE S.R.L.

5. Încetarea valabilității cardului PLAFAR INIMA VERDE.
Cardul PLAFAR INIMA VERDE iși pierde valabilitatea în urmatoarele cazuri:
• este anulat ca urmare a pierderii, deteriorării, a furtului sau a folosirii/ tentativei de folosire frauduloase;
• prin decizia PLAFAR INIMA VERDE S.R.L. privind încetarea valabilității cardurilor comunicată cu 30 de zile înainte pe site-ul www.inimaverde.ro/www.blog.inimaverde.ro și/sau prin orice alte mijloace de comunicare pe care PLAFAR INIMA VERDE S.R.L le va considera oportune.
• În prima situație mai sus menționată, cardul poate fi reactivat prin trimiterea de către titular a unei solicitări scrise în acest sens la sediul social al PLAFAR INIMA VERDE S.R.L sau pe e-mail office@inimaverde.ro

6. Modificarea regulamentului.
S.C. PLAFAR INIMA VERDE S.R.L are dreptul să modifice oricând și necondiționat acest regulament. Modificările vor fi comunicate cu 15 zile înainte de intrarea lor în vigoare, prin postare pe site-ul www.inimaverde.ro/www.blog.inimaverde.ro și/sau prin orice alte mijloace de comunicare pe care PLAFAR INIMA VERDE S.R.L. le va considera oportune.
7. Serviciul de relații cu clienții.
Orice informație legată de obținerea sau folosirea cardului PLAFAR INIMA VERDE poate fi solicitată apelând numărul de telefon: 0771086752, de luni până vineri, între orele 9.00 si 18.00 sau printr-o solicitare în scris pe e-mail: office@inimaverde.ro

8 Dispoziții legale.
Prin semnarea formularului pentru emiterea cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE, sau prin solicitarea electronică de înrolare în program, clientul declară că iși dă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea de către S.C. PLAFAR INIMA VERDE S.R.L (J40/8539/2015, CUI 34765253) a datelor sale cu caracter personal din formular pentru scopurile menționate în cuprinsul prezentului Regulament și pentru scopurile noi ce vor fi aduse la cunoștință tuturor clienților prin afișarea pe site-ul pe site-ul www.inimaverde.ro(sau alt site ce aparține SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L, inclusiv facebook) și/sau prin orice alte mijloace de comunicare pe care S.C. PLAFAR INIMA VERDE S.R.L. le va considera oportune, a regulamentului modificat, fiecare posesor de card având posibilitatea să se adreseze cu o cerere scrisă datată și semnată la sediul social al S.C. PLAFAR INIMA VERDE S.R.L, în cazul în care nu este de acord cu prelucrarea datelor lor pentru alte scopuri decat cele care i-au fost aduse la cunoștință prin regulamentul cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE, valabil la data semnării formularului.
S.C. PLAFAR INIMA VERDE S.R.L este o societate comercială înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) sub Nr.36404.
S.C. PLAFAR INIMA VERDE S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal menționate în formular în scopul emiterii și funcționării optime a cardului de fidelitate, în scopul efectuării de statistici interne, precum și pentru scopurile menâionate în prezentul Regulament (inclusiv pentru ca posesorul cardului de fidelitate PLAFAR INIMA VERDE să beneficieze de avantajele prevăzute în prezentul regulament). Datele dumneavoastră nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția împuterniciților S.C. PLAFAR INIMA VERDE S.R.L care prelucrează datele cu caracter personal în numele și pe seama SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L cu respectarea Legii 677/2001 ( ex: societatea care editează cardurile de fidelitate, eventualele societăți care vor transmite prin e-mail mesaje informative și/sau publicitare privind activitatea și produsele pe care S.C. PLAFAR INIMA VERDE S.R.L le comercializează, campaniile și concursurile pe care SC PLAFAR INIMA VERDE S.R.L le organizează și alți împuterniciți ai S.C. PLAFAR INIMA VERDE S.R.L care vor prelucra datele cu caracter personal în numele și pe seama S.C. PLAFAR INIMA VERDE S.R.L cu respectarea dispozițiilor legii nr 677/2001) și care au obligația de confidențialitate cu privire la aceste date. Conform legii din 677/2001, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare (art 12), dreptul de acces la date (art 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art 14), dreptul la opoziție (art 15) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17). Totodată, aveți dreptul sa vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu cerere scrisă, datată și semnată la sediul social al S.C. PLAFAR INIMA VERDE S.R.L. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției (art 18).

8.1. Dreptul de acces la date – Orice persoană deținătoare a unui card de fidelizare al S.C.PLAFAR INIMA VERDE S.R.L. are dreptul de a obține de la PLAFAR INIMA VERDE S.R.L, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Persoana vizată poate solicita informații, printr-o cerere întocmita în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.
8.2. Dreptul de intervenție asupra datelor: Orice persoană deținătoare a unui card de fidelizare al S.C.PLAFAR INIMA VERDE S.R.L. are dreptul de a obține de la PLAFAR INIMA VERDE S.R.L., la cerere și în mod gratuit:
a)după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b)după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
c)notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta societății PLAFAR INIMA VERDE S.R.L. o cerere întocmita în formă scrisă, datată și semnată, în cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. PLAFAR INIMA VERDE S.R.L este obligată să comunice măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.

8.3. Dreptul de opoziție: Orice persoană deținătoare a unui card de fidelizare al S.C.PLAFAR INIMA VERDE S.R.L. are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. în vederea exercitării acestor drepturi, persoana vizata va înainta societății PLAFAR INIMA VERDE S.R.L o cerere întocmita în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. PLAFAR INIMA VERDE S.R.L este obligată să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.

8.4. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoana are dreptul de a cere și de a obține:
a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau oricare alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).
8.5. Dreptul de a se adresa justiției – Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autoritații de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acesteia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

Share This:

Lasă un răspuns